Vítejte na stránkách První organizace chovatelů koček v ČR (1 OK Praha) – specializované organizace Českého svazu chovatelů. Na těchto stránkách najdete informace o naší organizaci, aktivitách, které děláme, o chovu koček a aktuality.

 

2023

 

Náhradní členská schůze

 

Vážení členi klubu 1.OK Praha,

 

dovoluji si Vás pozvat na náhradní členskou schůzi 1.OK Praha, která se bude konat dne 15.1.2024 v restauraci Na Marjánce (Bělohorská 262/35, 169 00 Praha 6 – Břevnov) od 18,00 – 20,00 hod.

 

Program schůze:

 • Zahájení
 • Zpráva o činnosti za rok 2022
 • Volba členů výboru SO
 • Volba členů revizní komise SO
 • Diskuze
 • Rozdání členských průkazek ČSCH
 • Závěr

 

Na členskou schůzi konanou dne 4.12.2023 se nedostavil potřebný počet členů, schůze nebyla usnášení schopná, a proto nebylo možno hlasovat.

 

Organizaci bohužel opouštějí dlouholetí členové, kteří zastávali funkce potřebné k chodu. Pokud se 15.1.2024 do výboru nenavrhnou a nezvolí noví členové, bude muset být činnost organizace ukončena. Těšíme se proto na Vaši účast.

 

Prosím potvrďte svou účast na schůzi na mail V.Rotbauerova@seznam.cz nebo na tel. číslo 776 75 68 75. Těšíme se na Vaši účast.

 

Dále prosíme stávající členy o zaplacení ročních členských poplatků do 31.12.2023. Nemusíte mít obavy, pokud by organizace ukončila činnost, bude potvrzen přestupní lístek do jiné organizace a zároveň i zaplacení členských poplatků na rok 2024.

 

Informace k platbě ročních členských příspěvků:

 

Číslo účtu: 2745399/0800

Částka: 450,-

Termín: do 31.12.2023

Variabilní symbol: číslo členského průkazu SCHK

 

Přejeme Vám krásné Vánoce a do nového roku jen to nejlepší!

 

 

Členská schůze 1.OK Praha

 

Vážení členové klubu 1.OK Praha, dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi 1.OK Praha, která se bude konat dne 4.12.2023 v restauraci Na Marjánce (Bělohorská 262/35, 169 00 Praha 6 – Břevnov) od 18,00 – 20,00 hod.

 

Program schůze:

 • Zahájení
 • Zpráva o činnosti za rok 2022
 • Volba členů výboru SO
 • Volba členů revizní komise SO
 • Diskuze
 • Rozdání členských průkazek ČSCH
 • Závěr

 

Prosím potvrďte svou účast na schůzi na mail V.Rotbauerova@seznam.cz nebo na tel. číslo 776 75 68 75. Těšíme se na Vaši účast.

 

Dosavadními členy výboru SO jsou:

 

 • Předsedkyně SO: MUDr. Marie Perčynská
 • Jednatelka SO: Ing. Veronika Rotbauerová
 • Pokladník: Bronislava Krejčí
 • Člen výboru SO: Michal Kaněra
 • Dosavadními členy revizní komise jsou
 • Předseda revizní komise: Ing. Matouš Filipi
 • Člen revizní komise: Dagmar Šílová

 

Do funkcí ze zdravotních a jiných důvodů již nebudou kandidovat MUDr. Marie Perčynská, Bronislava Krejčí, Michal Kaněra a Dagmar Šílová.

 

 

2022

 

Platby členských příspěvků na rok 2023

 

1. KDY

Členské poplatky na nový rok musí být uhrazeny nejpozději do 31.12.2022 (Nový systém databáze SCHK již nedovoluje benevolenci v pozdních platbách. Platba je vázána přímo ke jménu registrovaného chovatele, proto členům s nezaplacenými členskými poplatky k uvedenému termínu bude automaticky pozastaveno členství v SCHK. Obnovu členství v SCHK je nutné vyřešit na sekretariátu ČSCH. SO bude požadovat zaplacení vstupního členského poplatku.)

 

2. KAM

Platba členských poplatků se provádí na účet SO 1.OK Praha č. 2745399/0800.

 

3. KOLIK

Výše členských poplatků na rok 2022 je 450,-.

 

4. JAK

K identifikaci platby musí být uvedeno číslo nového registračního průkazu. (Pokud nemáte registrační průkaz, lze si ho po domluvě s jednatelkou vyzvednout osobně.)

 

 

2020

 

Dovolujeme si Vám připomenout platbu ročních členských příspěvků, kterou je nutno uhradit na účet číslo 2745399/0800  do 31. 1. 2020. Platbu ve výši 400,- prosím doplňte o variabilní symbol (= číslo Vašeho nového členského průkazu SCHK).

 

Pokud již nemáte zájem být členy klubu 1.OK Praha, dejte nám, prosím, vědět na email V.Rotbauerova@seznam.cz

 

 

2019

 

﷯22. 6. 2019 zemřela naše dlouholetá obětavá členka a skvělá kamarádka Libuše Kittrichová. Členkou byla od r. 1980 s chov. st. per a exo Di Altavila. Nikdy nezapomeneme na kamarádku plnou energie a dobré nálady. Měli jsme Tě rádi.

 

Výroční volební členská schůze se bude konat 29. května 2019 od 18.00 hod. v restauraci U pramene v ulici Goetheho 25, Praha 6. Účast všech členů je nutná.

 

2018

 

Volby ve všech organizačních složkách ČSCH v roce 2018

 

Ústřední výkonný výbor v souladu usnesením XXVI. VH ČSCH a schváleným Volebním řádem ČSCH vyhlašuje volby do všech organizačních složek ČSCH a stanovuje následné termínové schéma:  V ZO proběhnou volby do 28. 2. 2018.

 

22. února 2018 proběhla volební výroční členská schůze, byla usnášeníschopná a proběhla dle nahlášeného programu. Velikost organizace se rapidně zmenšila z důvodu nezájmu a neplacení členských příspěvků bývalých členů.

 

Byl aktualizován seznam členů ke dni 23. února 2018.

Český svaz chovatelů, specializovaná organizace, ušlechtilé kočky – 1. OK Praha. IČ: 66001811

Kontakt: v.rotbauerova@seznam.cz
Korespondenční adresa: Na Dělostřílnách 1042, 162 00 Praha 6