Aktuality 2018

Členské příspěvky lze uhradit na č.ú.  2745399/0800, jako variabilní symbol uvádějte číslo členského průkazu, do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení člena a rok, za který je platba prováděna.

Členské příspěvky pro rok 2018 musí být uhrazeny do 31. ledna 2018. V případě neuhrazení členských příspěvků do uvedeného termínu bude členství ukončeno.

Výroční volební členská schůze se bude konat 22. února 2018 od 18.00 hod. v salonku hotelu Olšanka, Olšanské nám., Praha 3. Účast všech členů je nutná.

Volby ve všech organizačních složkách ČSCH v roce 2018
Ústřední výkonný výbor v souladu usnesením XXVI. VH ČSCH a schváleným Volebním řádem ČSCH vyhlašuje volby do všech organizačních složek ČSCH a stanovuje následné termínové schéma:  V ZO proběhnou volby do 28. 2. 2018.

22. února 2018 proběhla volební výroční členská schůze, byla usnášeníschopná a proběhla dle nahlášeného programu. Velikost organizace se rapidně zmenšila z důvodu nezájmu a neplacení členských příspěvků bývalých členů.
Byl aktualizován seznam členů ke dni 23. února 2018.

 

 

 

 

 

 

Aktuality 2016

15.03.2016                Výsledky mezinárodní výstavy v sekci Výstavy       

11.02.2016                Aktualizován seznam členů s ohledem na zaplacené členské příspěvky ke dni 31.1.2016                   

 

Seznam plemen koček uznaných FIFe, rozdělení do kategorií platné od 1.1.2016

I. kategorie

II. kategorie

III. kategorie

IV. kategorie

EXO Exotická

ACL Americká curl dlouhosrstá

BEN Bengálská

ABY Habešská

PER Perská

ACS Americká curl krátkosrstá

BLH Britská dlouhosrstá

BAL Balijská (Balyneská)
RAG Ragdoll

LPL La Perm dlouhosrstá

BML Burmilla CRX Cornish rex
SBI Birma

LPS La Perm krátkosrstá

BSH Britská krátkosrstá

DRX Devon rex
TUV Turecká van

MCO Mainská mývalí

BUR Barmská

DSP Donská sphynx
 

NEM Něvská  maškaráda  

CHA Kartouzská

GRX German rex
 

NFO Norská lesní

CYM Kymerská

JBT Japonský bobtail
 

SIB Sibiřská

EUR Evropská

OLH Orientální dlouhosrstá

 

TUA Turecká angora

KBL Kurilský bobtail dlouhosrstý

OSH Orientální krátkosrstá

 

 

KBS kurilský bobtail krátkosrstý

PEB Peterbald
   

KOR Korat

RUS Ruská modrá
   

MAN Manská

SIA Siamská
 

 

MAU Egyptská mau

SOM Somálská
 

 

OCI Ocicat

SPH Sphynx
 

SIN Singapura

THA Thajská
 

SNO Snowshoe

 
 

SOK Sokoke

 
  SRL Selkirk rex dlouhosrstý

 

  SRS Selkirk rex krátkosrstý

 

 
Domácí kočky

HCL dlouhosrstá domácí

HCS krátkosrstá domácí

 

Aktuality 2015

10.12.2015                Došlo ke změně a zapsání nového názvu a sídla specializované organizace v spolkovém rejstříku ke dni 6.11.2015.

13.7.2015                 Od 1.1.2016 bude platit nové rozdělení plemen koček do kategorií (GZ FIFe 2013)

Kategorie I : EXO, PER, RAG, SBI, TUV

Kategorie II : ACL, ACS, LPL, LPS, MCO, NEM, NFO, SIB, TUA

Kategorie III : BEN, BLH, BML, BSH, BUR, CHA, CYM, EUR, KBL, KBS, KOR, MAN, MAU, OCI, SIN, SNO, SOK, SRL, SRS

Kategorie IV : ABY, BAL, CRX, DRX, DSP, GRX, JBT, OLH, OSH, PEB, RUS, SIA, SOM, SPH, THA

podtržené - předběžně uznaná plemena

                                        Změny (GZ FIFe 2015)

BRI změna EMS kódu na BSH

Britská dlouhosrstá dočasně uznaná  EMS kód BLH

Sejšelská krátkosrstá přejmenovaná na Siamská s bílou SIA 01,02,03 - EMS kód SYL, SYS zrušený od 1.1.2016

Sejšelská dlouhosrstá přejmenovaná na Balijská s bílou BAL 01,02,03

La Perm  EMS kód LPL (krátkosrstá) - LPS (dlouhosrstá) uznaná od 1.10.2015

 

17.6.2015                Rušíme plánovanou podzimní výstavu v termínu 17.-18.10.2015

16.6.2015                Výbor ZO předal sekretariátu ČSCH žádost s podklady pro provedení zápisu změn do spolkového rejstříku                                     

15.6.2015                Zápis z členské schůze ZO ze dne 18.5.2015