22. 6. 2019 zemřela naše dlouholetá obětavá členka a skvělá kamarádka Libuše Kittrichová. Členkou byla od r. 1980 s chov. st. per a exo Di Altavila. Nikdy nezapomeneme na kamarádku plnou energie a dobré nálady. Měli jsme Tě rádi.

 

Vítejte na stránkách První organizace chovatelů koček v ČR (1 OK Praha) – specializované organizace Českého svazu chovatelů. Na těchto stránkách najdete informace o naší organizaci, aktivitách, které děláme, o chovu koček a aktuality.

 

Členské příspěvky lze uhradit na č.ú.  2745399/0800, jako variabilní symbol uvádějte číslo členského průkazu, do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení člena a rok, za který je platba prováděna.

 

Členské příspěvky pro rok 2019 musí být uhrazeny do 31. ledna 2019. V případě neuhrazení členských příspěvků do uvedeného termínu bude členství ukončeno.

 

Výroční volební členská schůze se bude konat 29. května 2019 od 18.00 hod. v restauraci U pramene v ulici Goetheho 25, Praha 6. Účast všech členů je nutná.

 

2018

 

Volby ve všech organizačních složkách ČSCH v roce 2018

 

Ústřední výkonný výbor v souladu usnesením XXVI. VH ČSCH a schváleným Volebním řádem ČSCH vyhlašuje volby do všech organizačních složek ČSCH a stanovuje následné termínové schéma:  V ZO proběhnou volby do 28. 2. 2018.

 

22. února 2018 proběhla volební výroční členská schůze, byla usnášeníschopná a proběhla dle nahlášeného programu. Velikost organizace se rapidně zmenšila z důvodu nezájmu a neplacení členských příspěvků bývalých členů.

 

Byl aktualizován seznam členů ke dni 23. února 2018.

Český svaz chovatelů, specializovaná organizace, ušlechtilé kočky – 1. OK Praha. IČ: 66001811

Kontakt: v.rotbauerova@seznam.cz
Korespondenční adresa: Na Dělostřílnách 1042, 162 00 Praha 6