Český svaz chovatelů, s.o., ušlechtilé kočky - 1. OK Praha

První organizace chovatelů koček v ČR

 

Více informací naleznete v aktualitách 


Zveme všechny členy 1.OK na výroční členskou schůzi, konající se 30.11.2016 od 18:00 hod. 
  v salonku hotelu Olšanka, Olšanské nám., Praha 3, pozvánky byly rozeslány.

 

Stránky se vytváří a průběžně aktualizují

Aktualizace 11.11.2016

Český svaz chovatelů, specializovaná organizace, ušlechtilé kočky - 1. OK Praha

: 66001811